Quick and Efficient Support

ברוכים הבאים למרכז התמיכה

על מנת לייעל את בקשות תמיכה ולשרת אתכם טוב יותר, הקמנו מערכת לפתיחת קריאות שירות. כל קריאת שירות מקבלת מספר ייחודי שבו אתם יכולים להשתמש בכדי לעקוב אחר התקדמות הטיפול בקריאתכם באינטרנט. אנו מספקים ארכיונים והיסטוריה מלאים של כל בקשות התמיכה שלכם. כתובת דוא"ל חוקית נדרשת בכדי לפתוח קריאה.

פתיחת קריאה חדשה

פתיחת קריאה חדשה

צוות התמיכה שלנו ישמח לעמוד לשירותכם. אנא ספקו לנו כמה שיותר מידע על מנת שנוכל לעזור לכם. לעדכון קריאות קודמות, אנא הכנסו למערכת.

פתיחת קריאה חדשה

Check Ticket Status

בדיקת מצב הקריאה

ניתן לראות את כל קריאות השירות שלך שבטיפול וגם ההיסטוריות, כולל כלל המידע וזמני הטיפול.

בדיקת מצב הקריאה

נא להמתין!

נא להמתין... זה ייקח רק שניה!